VIZE 2022 pro Kohoutovice

Zkulturnění hlavní tepny Kohoutovic chceme dosáhnout tím, že v nevyužitém pásu podél 4 proudé komunikace vybudujeme síť menších obchodů, které by byly velmi dobře dostupné zvláště pro ty, co chtějí rychle nakoupit ať už po cestě do práce, domů nebo na výlet. Obchody budou zasazeny do svahu tak, aby nad nimi byl ponechán travnatý pás, který je možné dále využít např. jako street park, odpočinková zóna nebo dětské hřiště. Do zeleného pásu mezi silnicemi bychom vysadili alej okrasných stromů, které pomohou snížit hluk do Vašich domovů od projíždějících aut.Libušina třída tak díky stromořadí bude důstojnou hlavní Třídou Kohoutovic.

 

Dokážete si představit mini obchůdek nebo kavárnu jen pár kroků od Vás? Menší nenáročný objekt, který by byl postaven z přírodních materiálů, aby co nejméně narušoval přírodu, by mohl obohatit Vaše bezprostřední okolí. Toto jsou projekty, které budeme podporovat, chceme Kohoutovice rozvíjet

 

 

Volební program 2022 - 2026

Privatizace

Velká část obyvatel naší městské části Kohoutovice bydlí v městských bytech. To dle našeho názoru není ideální stav, o svůj majetek se nejlépe stará skutečný vlastník. Proto budeme prosazovat prodej bytů jejich uživatelům, v žádném případě ne třetí straně, v případě nezájmu nájemníka vlastníkem zůstane obec za stávajících podmínek. Privatizace musí proběhnout za slušných a transparentních podmínek, za rozumnou cenu a bez zbytečné byrokracie.

Prosadíme privatizaci bytového fondu

Nastavíme transparentní podmínky oboustranně atraktivní při prodeji

Stanovíme férovou cenu

Všem, kteří si na vlastní náklady zrekonstruovali bytové jádro, zohledníme náklady

 

Podpora podnikání a zároveň odpovědnost za pěkné okolí

Podnikání vyžaduje odvahu vykročit do neznáma. Odměnou je uspokojení, že se podařilo převzít zodpovědnost za sebe, rodinu, spolupracovníky. Začátky však bývají těžké. Chceme účinně pomáhat začínajícím podnikatelům, rozumně podporovat ty stávající, tak aby to bylo v budoucnu ku prospěchu obce i občanů.

Vytipujeme vhodné lokality pro podnikání a poskytneme prostory za výhodných podmínek

Podpoříme drobné podnikání – stanovíme garanta obce, který bude mít komunikaci v kompetenci.

Budeme prosazovat výstavbu a rozvoj Kohoutovic nejen ve stavebním dvoře

Vybudujeme cyklostezky, které propojí Bystrc a Žebětín s Kohoutovicemi, případně i s Lískovcem

Budeme podporovat projekty v tvz. PPP módu, tedy projekty spolufinancované obcí a soukromými investory

 

Doprava a parkování

Stav parkování je neutěšený. Nová moderní sídla se neobejdou bez podzemních garáží. Ale co s auty ve starším sídlišti? Aktuálně pomohou parkovací domy. Podpoříme stavbu dvou vícepodlažních parkovacích domů, které v krátké době rozšíří parkovací kapacitu.

Připravíme výstavbu minimálně dvou parkovacích domů v tzv. zeleném modu

Rozšíříme vozovky Výletní za účelem vybudování parkovacích míst a zlepšení průjezdnosti

Prosadíme výstavbu parkovacích garáží minimálně na ulicích Stamicova, Voříškova

Podpoříme výstavbu parkovacích míst na ulici Ulička

Ve vybraných lokalitách vybudujeme zabezpečená parkovací místa pro motocykly – tak abychom nesnižovali kapacitu parkovacích míst pro automobily

Upravíme parkovaní u kontejnerového stání na dny a čas, kdy budou odpadové firmy provádět svoz – ne celý týden

Posuneme časy počátku blokového čistění nejdříve na 9:00

Odmítáme zónování a placená stání

 

MOP

Servisní organizace městské části musí jít do sebe. Chceme změnit mnohdy necitlivý přístup k občanům i k činnostem a objektům, které má ve své péči. 

Budeme vyžadovat přátelské prostředí na MOP

Blokové čištění nebude začínat dříve jak v 9:00

Budeme všechny chodníky udržovat i v zimě (zrušíme „V zimě se neudržuje“)

Zlepšit úklid veřejných prostor

Zlepšíme údržbu, úklid kontejnerových stání a odvoz odpadků

  

Obchodní zóna

V městské části chybí kvalitní občanská vybavenost. Jako sůl potřebujeme nové obchodní možnosti, které budou vyhovovat polohou, možností zaparkovat i sortimentem zboží. Nechceme hernu a krámky, připomínající asijskou tržnici. Máme vizi kde ho postavit i jak bude vypadat.

Shopping street mezi ulicemi Stamicova a Voříškova

Budeme pořádat farmářské trhy

Umožníme prodej lokálních výrobků

  

Rozšíření sportovního areálu TJ Tatran

Sportovní areál TJ Tatran je zasazen do pěkného prostředí, má velký potenciál pro další rozvoj. Představuje ideální možnost pro trávení volného času pro obyvatele všech věkových skupin, od mládeže až po seniory. Kromě Tatranu upravíme sportoviště v dalších lokalitách.

Sportovní areál změníme na špičkové sportovní centrum pro všechny občany

V lokalitě pod Voříškovou ulicí (sportovně rekreační zóna) vybudujeme veřejná sportoviště

Vybudujeme nejméně dvě hřiště pro Pétanque – volnočasová aktivita pro všechny věkové skupiny

Prosadíme výstavbu nového tréninkového fotbalového hřiště

Plánujeme lyžařský svah pro děti u Lipska, počítáme s osazením mini vleku pro malé lyžaře a sáňkaře

 

Obnova lesoparku

Kohoutovice se pyšní nádhernou lokalitou lesoparku. Jenomže nyní je trochu zanedbán. Naším úkolem je poněkud neutěšený stav radikálně zlepšit. Spojíme se s odborníky a navrhneme takové úpravy, aby byl lesopark co nejdříve v takovém stavu, aby zde rádi odpočívali všichni obyvatelé Kohoutovic.

 

Obnovíme, rozšíříme a zpřístupníme lesopark

Vypíšeme architektonickou soutěž a občané sami vyberou jeho podobu

Vybudujeme odpočinkové zóny zejména pro rodiče s dětmi a seniory v lokalitě Lesopark za Jírovcovou ulicí

V případě přestěhování MOPU ze stávajícího objektu do nového kulturního centra na jeho místě vybudujeme hrací centrum pro děti

  

Pohodlné bydlení s důrazem na estetiku

Kohoutovice jsou pěkná část Brna. Ale je zde velký prostor na zlepšování, zejména na poli občanské vybavenosti. Citlivě zlepšit vzhled zelených ploch, komunikací i budov vyžaduje spolupráci s architekty a dalšími odborníky, koncepci však musíme vytvořit v součinnosti s obyvateli. To je pro nás velkou výzvou v příštím volebním období.

 

Vyvineme tlak na MČ na Kamenném vrchu k redukci výstavby nebo změně charakteru výstavby, abychom zamezili zatížení dopravy v Kohoutovicích

Zasadíme se o rozšíření zastávky Anthropos  

Vybudujeme chodník mezi Lidlem a zastávkou Bellova

Připravíme stavbu druhého domu pro seniory

Navrhneme využití stávající radnice, přeměníme ji na vzdělávací centrum pro malé i velké

Upravíme vstupy do objektů Voříškova 8,10,12

Zatraktivníme veřejný prostor

Osadíme stojany na kola a drobný mobiliář všude tam, kde chybí

 

Radnice

Laskavá tvář radnice vůči obyvatelům své městské části by měla být samozřejmostí. Ale mnohdy není. Chceme přispět i zde. Často to nestojí žádné finanční prostředky, ale přínos ke zlepšení kvality života občanů je obrovský.

Chceme vydělit část kapitoly investic (participační rozpočet) a dát občanům možnost, aby sami určili, jak s prostředky naložit

Chceme vysílat po internetu přímý přenos ze zasedání zastupitelstva

Prosadíme umístit na webu „rozklikávací“ rozpočet městské části

Zasadíme se o praxi archivovat videozáznamy z jednání zastupitelstva